Kalkulator Masy

Oblicz masę na podstawie gęstości i objętości w podanych jednostkach.

Wynik:

Wzór obliczeń

Aby obliczyć masę, pomnóż gęstość przez objętość.

Masa = Gęstość × Objętość
m = ρ × V

Przykłady

Gęstość (ρ) Objętość (V) Masa (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Zobacz także: