Kalkulator Interpolacji Liniowej

Oblicz interpolację liniową dla współrzędnych (x0, y0) i (x1, y1).

Pierwsze współrzędne:
Drugie współrzędne:
Wynik:

Wzór obliczeń

Y = ( X - X0 ) × ( Y1 - Y0) ÷ ( X1 - X0) + Y0

Przykłady

X0 Y0 X1 Y1 Wartość X Interpolowana wartość Y
10 12 14 18 9 10.5
110 150 170 190 125 160
30 20 50 10 18 26