Kalkulator Gęstości

Oblicz gęstość na podstawie wprowadzonej masy i objętości w wybranych jednostkach.

Wynik:

Wzór obliczeń

Aby obliczyć gęstość, podziel masę przez objętość.

Gęstość = Masa ÷ Objętość
ρ = m ÷ V

Przykłady

Masa (m) Objętość (V) Gęstość (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Zobacz także: