Ile sekund ma rok?

Dowiedz się, ile sekund trwa rok.

Jeden rok trwa średnio 365.25 dni, czyli 31557600 sekund. W przypadku roku trwającego 365 dni jest to 31536000 sekund, a w roku przestępnym (366 dni) 31622400 sekund.
  • 365 dni = 31536000 sekund
  • 366 dni = 31622400 sekund
  • 365.25 dni = 31557600 sekund

Przeliczanie lat na sekundy

y
Wynik:
s

Wzór obliczeń

s = y * l * 86400

y = s / y / 86400

Gdzie:

  • s - Sekundy
  • y - Lata
  • l - Długość roku [dni]