Ile minut ma rok?

Dowiedz się, ile minut trwa jeden rok.

Jeden rok trwa średnio 365.25 dni, czyli 525960 minut. Rok składający się z 365 dni trwa 525600 minut, a rok przestępny (366 dni) 527040 minut.
  • 365 dni = 525600 minut
  • 366 dni = 527040 minut
  • 365.25 dni = 525960 minut

Przeliczanie lat na minuty

y
Wynik:
min

Wzór obliczeń

min = y * l * 1440

y = min / y / 1440

Gdzie:

  • min - Minuty
  • y - Lata
  • l - Długość roku [dni]