Ile godzin ma rok?

Dowiedz się, ile godzin trwa jeden rok.

Ilość godzin w roku zależy od jego długości. Rok trwa zazwyczaj 365 dni, jednak rok przestępny (występujący zazwyczaj co 4 lata) trwa 366 dni. W związku z tym można przyjąć, że średnio jeden rok trwa 365.25 dni.
  • 365 dni = 8760 godzin
  • 366 dni = 8784 godzin
  • 365.25 dni = 8766 godzin

Przeliczanie lat na godziny

y
Wynik:
h

Wzór obliczeń

h = y * l * 24

y = h / y / 24

Gdzie:

  • h - Godziny
  • y - Lata
  • l - Długość roku [dni]