Generator UUID

Wygeneruj określoną ilość losowych UUID lub GUID za pomocą UUID w wersji 1 lub 4.

Wynik:

Określ ile UUID chcesz wygenerować (maksymalnie 2000), wybierz sposób generowania i opcjonalnie zazncz pole pozwalające na usunięcie pustych linii (ta opcja umożliwia łatwiejsze kopiowanie wielu UUID). Po wypełnieniu pól naciśnij przycisk aby wygenerować gotowe wyniki.


Zobacz także: