Symbol Plus i Minus

Symbol plus lub minus używany jest między innymi w matematyce. Jest często wykorzystywany do wskazania wahań poszczególnych wartości, np. zapis "5 ± 2" może oznaczać jakąś liczbę z przedziału 3-7.

Przykład: 10.99 ± 2 PLN

SymbolOpis Kod ALT
±Symbol Plus i MinusALT + 241

Symbole Plus Minus do skopiowania

Naciśnij na wybrany symbol, aby skopiować go do schowka.

±
+-

+
-