Symbol Pierwiastka

Symbol pierwiastka kwadratowego, pierwiastka sześciennego i pierwiastka czwartego stopnia do skopiowania.

Przykłady:

  • √16 = 4
  • ∛27 = 3
  • ∜625 = 5
SymbolOpis Kod ALT
Symbol pierwiastka kwadratowegoALT + 251
Symbol pierwiastka sześciennegoALT + 8731
Symbol pierwiastka czwartego stopniaALT + 8732

Symbole pierwiastków do skopiowania

Naciśnij na wybrany symbol, aby skopiować go do schowka.