Symbol Pi

Symbol Pi, matematycznej stałej wynoszącej około 3.14.

Przykład: π ≈ 3.14

SymbolOpis Kod ALT
πSymbol PiALT + 227

Symbole Pi do skopiowania

Naciśnij na wybrany symbol, aby skopiować go do schowka.

π
𝛑

𝜋
𝝅
𝞹