Symbol Mikrometra

Gotowy do skopiowania symbol mikrometra.

Mikrometr to jednostka długości będąca podwielokrotnością metra. Jest odpowiednikiem jednej tysięcznej milimetra, czyli jednej milionowej metra.

1 μm = 0.001 mm

1 μm = 0.000001 m

1 μm = 10−6 m

SymbolOpis Kod ALT
µSymbol "mikro"ALT + 230
mMała łacińska litera "m" (symbol metra)ALT + 109

Symbol mikrometra do skopiowania

Naciśnij na wybrany symbol, aby skopiować go do schowka.

μm