Skalkuluj.pl / Kalkulatory Finansowe / Kalkulator Wynagrodzeń

Kalkulator Wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń pozwala użytkownikowi w prosty sposób przeliczyć wynagrodzenie brutto na wynagrodzenie netto, czyli po odliczeniu wszystkich składek i zaliczek na podatek dochodowy. Potocznie wynagrodzenie netto często nazywane jest wynagrodzeniem "na rękę".


Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

1. Przyjmijmy, że nasze wynagrodzenie brutto wynosi 5000 zł.

2. Obliczamy składki:
• Składka emerytalna - 5000 × 9,76% = 488 zł
• Składka rentowa - 5000 × 1,5% = 75 zł
• Składka chorobowa - 5000 × 2,45% = 122,50 zł
Łącznie składki wynoszą: 685,50 zł

3. Odejmujemy sumę składek od kwoty brutto: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł

4. Liczymy ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi ono 9% kwoty po odjęciu składek z punktu trzeciego.
4314,50 zł × 9% = 388,31 zł

5. Od naszej kwoty (4314,50 zł) odejmujemy 111,25 zł jeżeli pracujemy i mieszkamy w tej samej miejscowości, lub 139,06 zł jeżeli dojeżdżamy.
Załóżmy, że nie musimy dojeżdżać: 4314,50 zł - 111,25 zł = 4203,25 zł.

6. Jeżeli nasz dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie, stawka podatku dochodowego wynosi 18%.
4203,25 × 18% = 756,59 zł

7. Od otrzymanego w punkcie szóstym wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku - ustawowo wynosi ona 46,33 zł.
756,59 zł - 46,33 zł = 710,26 zł

8. Obliczamy 7,75% kwoty z punktu trzeciego.
4314,50 zł × 7,75% = 334,37 zł

9. Od podatku dochodowego po odjęciu kwoty wolnej od podatku odejmujemy kwotę z punktu ósmego.
710,59 zł - 334,37 zł = 376,22 zł
Wynik zaokrąglamy do pełnych złotówek, czyli 376 zł.

10. Od 5000 naszych zarobków brutto odejmujemy:
- 685,50 zł na składkę emerytalną, rentową i chorobową
- 388,31 zł na ubezpieczenie zdrowotne
- 376 zł zaliczki na PIT

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 376 zł = 3550,19 zł

Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń!
Samodzielne obliczanie wynagrodzenia jest dość pracochłonne, jeżeli nie chcesz w ten sposób przeliczać wynagrodzenia brutto na netto, skorzystaj z naszego kalkulatora. Wprowadź wynagrodzenie brutto, uzupełnij pola i naciśnij "Skalkuluj", aby otrzymać wynik.


Skalkuluj.pl 2018-2019 | Polityka Prywatności | Kontakt
Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie kalkulatory działały w pełni poprawnie i były oparte o aktualne wzory, jednak otrzymane wyniki stanowią wyłącznie rolę informacyjną i nie gwarantujemy ich poprawności.