Kalkulator Wiatru

Oblicz siłę wiatru w różnych jednostkach i sprawdź opis w zależności od wyniku w Skali Beauforta.

km/h
m/s
mph
węzły
Beaufort
Opis:
Aby obliczyć siłę wiatru, wprowadź ją w jednej wybranej jednostce. Kalkulator automatycznie przeliczy ją na inne jednostki, oraz zaprezentuje szacowany opis siły danego wiatru na podstawie wyniku w skali Beauforta.

Przykłady

Km/h Węzły Skala Beauforta Opis
12 [km/h] 6.48 [węzły] 3 Łagodny wiatr
37.04 [km/h] 20 [węzły] 5 Dość silny wiatr
77 [km/h] 41.58 [węzły] 9 Silny sztorm
117+ [km/h] 63+ [węzły] 12 Huragan