Kalkulator Piasku

Oblicz całkowitą wagę i cenę piasku w zależności od wprowadzonych danych.

kg/m3
PLN
/
Wynik:
PLN
Aby obliczyć wagę piasku, wprowadź wymiary obszaru do wypełnienia piaskiem lub obliczoną wcześniej objętość. Określ gęstość piasku (zwykle około 1600 kg/m3) i opcjonalnie uzupełnij cenę jednostkową piasku. Kalkulator automatycznie oblicza objętość, wagę, oraz całkowitą cenę (jeżeli została zdefiniowana cena za np. 1 tonę).

Wzór obliczeń

Waga = Objętość * Gęstość

Zobacz także: