Generator Gradientu (CSS)

Wygeneruj kod CSS gradientu na podstawie wprowadzonych danych.

Podgląd:
Dobrze dopasowany gradient może stanowić świetne tło strony internetowej lub jakiegoś elementu. Przy tworzeniu gradientu najłatwiej skorzystać z narzędzia takiego jak ten generator gradientu, ponieważ pozwala nam on podglądać zmiany w czasie rzeczywistym i od razu generuje kod CSS i HTML, który można zastosować na swojej stronie internetowej.
Aby wygenerować gradient, określ rodzaj gradientu, jego kąt (w przypadku gradientów "Linear"), a także dopasuj kolory. Jeśli chcesz, możesz dodawać kolejne kolory za pomocą przycisku "Dodaj kolor".